Bijdrage insturen

Het insturen van een foto of tekstuele bijdrage aan Railhobby is altijd mogelijk. U kunt hierbij denken aan een mooie foto van een trein, tram of metro, achtergrondinformatie of een bouwproject waar u mee bezig bent.
Kopij is uitsluitend per mail in te leveren. U kunt hiervoor mailen naar redactie@railhobby.nl. Graag in de mail uw naam, korte omschrijving en postadres. Bij een foto ontvangen we ook graag informatie over de locatie en datum van de opname en de nummers van de loc en treinstellen.
Aan het insturen van een foto of tekst kunnen geen rechten ten aanzien van plaatsing worden ontleend. De eindbeslissing ligt bij de redactie. Bij plaatsing van uw foto of tekst ontvangt u een presentexemplaar.

Foto’s en tekst grootbedrijf aanleveren
Voor de plaatsing van de foto moet de resolutie voldoende zijn, het liefst zo groot mogelijk. Wees zelf kritisch op uw foto. Let op dat de scherpte en compositie in orde zijn en dat er geen storende elementen op de foto staan. De beelden mogen niet bewerkt zijn.

Foto’s en tekst modelspoor aanleveren
We zijn altijd op zoek naar nieuwe modelbouwers voor de rubrieken Doen en Techniek. Bent u een goede modelbouwer en vindt u het leuk om hierbij een werkbeschrijving te maken? Dan komen we graag met u in contact. We ontvangen graag een voorstel van de tekst en eventueel bijbehorende afbeeldingen. Het bouwproject hoeft nog niet voltooid te zijn. Qua bouwprojecten kunt u denken aan bomen maken, gras aanbrengen, rails leggen, bovenleiding en gebouwen maken, maar ook het aanpassen van een bestaand model of het bouwen van een bouwset.

Eisen foto’s
Foto’s dienen bij voorkeur in JPG en beslist in de hoogste resolutie te worden aangeleverd, minimaal 2 MB. Bij foto’s die groot geplaatst worden is 6 tot 12 MB nodig. Aanleveren in TIF of RAW is mogelijk en voor een paginagrote plaatsing zelfs gewenst.
Let bij modelfoto’s op een neutrale achtergrond, dat oogt beter dan bloemetjesbehang, gereedschappen of een keukentrap. Wellicht kan het ophangen van een wit laken rust in de achtergrond brengen.